תנאי שימוש

שימו לב שזו גרסת בטא של פלטפורמת Daily by WeCare שהנה נמצאת בשלב של בדיקות סופיות לפני שחרורה הרשמי. הפלטפורמה, התוכנה שלה וכל התוכן המצוי בה טרם תחילת השימוש בה על ידך ניתנים על בסיסכפי שהוא” (as-is) וכפי שזמין” (as-available) ואמורה לשמש, נכון למועד זה, קבוצה קטנה, מתוחמת ומוגדרת מראש של משתמשים.

חברת WeCare Apps Ltd. אינה ולא תהיה אחראית, בין אם באופן מפורש ובין אם משתמע, באשר להתאמתה או לשימושיותה של הפלטפורמה, התוכנה או איזה מבין תכניה.

חברת WeCare Apps Ltd. לא תהיה אחראית לכל אובדן, בין אם אובדן כאמור הנו ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שייגרם (אם ייגרם) לגורם כלשהו כתוצאה מן השימוש בפלטפורמת Daily by WeCare, בתוכנה או בתכנים שלה.

כל הורדה או העלאת מידע ו/או חומרים אחרים לפלטפורמה הנה באחריותו הבלעדית והבלבדית של המשתמש והמשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם (אם ייגרם) למערכת מחשב כלשהי או לאובדן נתונים הנובע מן השימוש בפלטפורמה.

באם אתם נתקלים בבאגים, תקלות, חוסר פונקציונליות או בעיות אחרות בפלטפורמה, אנא יידעו אותנו מיד כך שאנחנו יכול לתקן את הדברים בהתאם. עזרתכם בעניין זה מאוד מוערכת! ניתן לשלוח הודעה לכתובת הדואל: info@wecareapps.io.

הודעה זו תעודכן בקרוב ותוחלף בגרסה מלאה של תנאי השימוש והפרטיות לשימוש בפלטפורמה.